Energimyndigheten informerar

Här är några energispartips från Energimyndigheten. Det finns många fler tips i Vett & Watt-foldern. Beställ gärna foldern i pdf-format eller utskriven genom att mejla vettochwatt(at)fa21.se

Energispartips från Energimyndigheten

 

Klimatkunskap

Vett & Watt rekommenderar dig som vill ha mer kunskap om klimatfrågor att kika in på följande webbsidor:

 

 

 

Elanvändning

Skärmavbild 2015-10-27 kl. 19.48.58

Elräkningen

Skärmavbild 2015-10-27 kl. 19.48.27

Hushållsel

Skärmavbild 2015-10-27 kl. 19.48.19

Mer om kilo och kilowatt

Skärmavbild 2015-10-27 kl. 19.47.57

Energiläget 2015

Här kan du se den senaste energistatistiken som Energimyndigheten presenterar i sin rapport ”Energiläget 2015”. På denna sidan visas diagrammen och tabellerna från rapporten. Använd gärna underlaget i en studiecirkel eller diskussion vid fikabordet på jobbet.

0001

Skärmavbild 2015-10-25 kl. 09.49.46 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.29.40 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.36.01 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.37.29 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.39.50 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.40.44 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.41.24 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.41.40 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.42.06  Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.42.39 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.43.50 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.44.27 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.45.08 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.45.30 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.45.42 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.46.35 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.47.05 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.48.22 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.49.00 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.49.30 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.49.44 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.50.06 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.50.20 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.50.31 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.50.41 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.50.55 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.51.15 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.51.31 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.51.46 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.51.55 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.52.06 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.52.13 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.52.20 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.52.27 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.52.40 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.52.53 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.53.01 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.53.10 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.53.32 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.53.45 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.53.51 Skärmavbild 2015-10-25 kl. 11.54.09

Vad är energi?

Energi är det som möjliggör att något kan röra på sig eller förändra sig.
Energi kan ibland överföras mellan två objekt eller vara lagrad. Det finns
olika former av energi: värmeenergi, lägesenergi, rörelseenergi, elektrisk
energi m.m. Skärmavbild 2015-10-25 kl. 07.25.25Standardenheten för energi är joule, men vanligtvis mäter
man energi i kilowattimmar vilket förkortas kWh.

Det är vanligt att tala om hur stor effekt en maskin, glödlampa eller apparat har. Effekt mäts i enheten watt, ”w”, och det är ett mått på hur mycket energi som används per tidsenhet. För att räkna ut hur mycket energi en glödlampa använder under en viss tidsperiod multipliceras effekten med antal timmar (h) som glödlampan används. Exempelvis 40 watt x 10 timmar = 400 wattimmar eller 0,4 kilowattimmar.

Räkneexempel
Tänk dig en byggnad med 100 glödlampor på 100 watt som lyser 12 timmar varje dag.
Hur mycket energi blir det på ett år?

100 glödlampor x 100 watt x 12 timmar x 365 dagar = 43 800 000 wattimmar eller
43 800 kilowattimmar (dela med 1000 för att få fram kilowattimmar).

Hur mycket sänks energianvändningen om vi ersätter alla glödlampor med LED-
lampor på 15 watt vardera?

Mät elanvändningen

Första steget i Vett & Watt är att mäta elprylarnas förbrukning. Hur mycket el drar TV:n egentligen och vad kostar det? Med en elmätare är det lätt att se. Koppla in elmätaren i eluttaget och TV-sladden i elmätaren. Sedan är det bara att läsa på elmätarens display för att se åtgång av watt per timme m.m. Biblioteken brukar låna ut elmätare och de finns att köpa i välsorterade butiker.

15_energim

Kolets kretslopp

Kolets krettslopp påverkar klimatet. Upptag och förbränning av fossil energi medför att mer växthusgaser tillförs atmosfären. Förbränning av förnybar energi påverkar också klimatet, men dessa energikällor finns redan i kolets kretslopp i atmosfären. Det gör inte de fossila energikällorna. Här visas kolets krettslopp.

59_koletskretsloppmtext

Lär dig mer om klimatförändringarna på SMHIs webbsida. http://www.smhi.se/tema/klimat-i-forandring

Stäng av elprylarna

Kom ihåg att stänga av alla elprylar som TV, dator, digitalbox o.s.v. Ett enkelt sätt är att använda en fördelningsdosa med avstängningsknapp.

image