Energimyndigheten informerar

Här är några energispartips från Energimyndigheten. Det finns många fler tips i Vett & Watt-foldern. Beställ gärna foldern i pdf-format eller utskriven genom att mejla vettochwatt(at)fa21.se

Energispartips från Energimyndigheten

 

Mät elanvändningen

Första steget i Vett & Watt är att mäta elprylarnas förbrukning. Hur mycket el drar TV:n egentligen och vad kostar det? Med en elmätare är det lätt att se. Koppla in elmätaren i eluttaget och TV-sladden i elmätaren. Sedan är det bara att läsa på elmätarens display för att se åtgång av watt per timme m.m. Biblioteken brukar låna ut elmätare och de finns att köpa i välsorterade butiker.

15_energim

Stäng av elprylarna

Kom ihåg att stänga av alla elprylar som TV, dator, digitalbox o.s.v. Ett enkelt sätt är att använda en fördelningsdosa med avstängningsknapp.

image