Kolets kretslopp

Kolets krettslopp påverkar klimatet. Upptag och förbränning av fossil energi medför att mer växthusgaser tillförs atmosfären. Förbränning av förnybar energi påverkar också klimatet, men dessa energikällor finns redan i kolets kretslopp i atmosfären. Det gör inte de fossila energikällorna. Här visas kolets krettslopp.

59_koletskretsloppmtext

Lär dig mer om klimatförändringarna på SMHIs webbsida. http://www.smhi.se/tema/klimat-i-forandring