Avslutning av Svett & Watt

Projektet Svett & Watt avslutas under sommaren 2018. Projektet har löpt på väl och fått igång engagemang kring energi- och klimatfrågor i Västmanlands län. Västmanlands Idrottsförbund och Förbundet Agenda 21 som arbetar med Svett & Watt kommer att fortsätta följa upp resultat t.o.m. 2020. Nu jobbar vi också för att få igång fler mindre projekt, t.ex. anlägga solelanläggningar, byta till LED-belysning, cykelkampanjer m.m.

IMG_7849

Bilden visar Arboga Golfklubbs nya solelanläggning.

Det här är kvar att göra innan projekt avslutas:

Det finns möjlighet att få en energikartläggning genomförd. Men det finns endast två kartläggningar tillgodo, kontakta svettochwatt@fa21.se vid intresse.

Vi ska trycka upp en omgång skyltar med uppmaningar som delas ut till föreningar och idrottsanläggningar.

IMG_7824

Bilden visar en av skyltarna med uppmaning.

Barnböcker ska tryckas upp och delas ut.

Vi kommer spela in korta filmer med uppmaningar som fortsätter att spridas på sociala medier under flera års tid.

Avslutningsvis kommer idrottskonsulenter dela ut muggar med energiinformation.

 

sowmuggtryck.jpeg

Bilden visar muggarnas tryck.

 

 

Svett och Watt hälsar på hos Fagersta Golfklubb

En viktig del av projektet Svett och Watt är att besöka länets idrottsföreningar för att gå igenom deras energisituation och inspirera till klimatsmarta åtgärder. Nyligen besökte vi Fagersta Golfklubb.

Läs mer på Västmanlands Idrottsförbunds webbsida.

Ekeby BK cyklar till träningen

Västmanlands idrottsförbund har gjort reportage om Ekeby BK som cyklar till träningen. Se länk nedan:

http://www.rf.se/Distrikt/vastmanlandsidrottsforbund/Varanyheter/bilakandeharbyttsmotcykelturernutavlarekebybkmedsvettochwatt

Svett & Watt på Kungsörs Ridklubb

Svett & Watt besöker Kungsörs Ridklubb under Miljövänliga Mars. Kungsörs Ridklubb vann ett delpris i Svett & Watts instagramtävling om energibesparing.

Kontaktpersonträff

Nu har kontaktpersonerna inom Västmanlands Idrottsförbund fått info om Svett & Watt. Det blev mat och bra föredrag. Deltagarna fick varsin folder om Svett & Watt.

Vett & Watt Idrott blir ”Svett & Watt”

Aktiviteterna i projektet Vett & Watt Idrott kommer nu att kommuniceras som ”Svett & Watt”. I loggan framgår Vett & Watt tydligt och S-et har blivit som en löparbana i S-form. Även Vett & Watt Idrott finns med i logotypen.

Fråga Förbundet Agenda 21 innan loggan används. Det finns ett antal regler som ska följas.

logga_svettochwatt

Svett & Watt drivs av Förbundet Agenda 21 i Västmanland och Västmanlands Idrottsförbund. Projektet finansieras av Naturvårdsverkets program Klimatklivet.

Vett & Watt Idrott i Ramnäs

Vett & Watt Idrott informerade om energifrågor på cykeltävlingen ”Sista Chansen” i Ramnäs tillsammans med energi- och klimatrådgivare från Surahammars kommun. Stenströms Cykel demonstrerade elcyklar.cykelstart_ramna%cc%88s

 

Västmanlands läns tidning intervjuar en Stefan Ek från Södertälje.Intervju.jpg

 

Vlt:s artikel om evenemanget:Vlt_Ramnäs.jpg

 

 

Vett & Watt Idrott

Förbundet Agenda 21 och Västmanlands Idrottsförbund arbetar nu med projektet Vett & Watt Idrott. Vi har antagit en projektplan, en aktivitetsplan och kommunikationsplan. En del av detta är att projektet nu benämns Vett & Watt Idrott och ingenting annat.
Projektet har träffat ett antal föreningar och genomfört en utåtriktad aktivitet i Ramnäs vid cykeltävlingen Sista chansen.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att få möta föreningar, fastighetsägare, fritidsförvaltningar, energirådgivare m.fl. Kontakta gärna projektledaren Eric Söderberg på e-post vettochwatt(at)fa21.se eller 070-457 68 22 om du har idéer.

 

Vett & Watt Idrott

Nu har äntligen projektet Vett & Watt 3.0 för Idrottsrörelsen startat! Det har varit en lång resa för att få starta detta projekt, men nu är det igång.

Projektet kallas Vett & Watt Idrott och vänder sig till idrottsrörelsen. Det handlar om att minska energianvändningen i lokaler med el, värme och kyla, transporter till och från träningar, men även att nå ut med information om energibesparing och förnybar energi inom idrottsrörelsen.

Projektet genomförs tillsammans med Västmanlands Idrottsförbund och SISU och pågår fram till 2018-08-31.

Det finns en handlingsplan som ligger till grund för ansökan och beslutet från Naturvårdsverket. Nu arbetar vi med att detaljplanera. Här visas i stora drag vad som ska genomföras:

  • Projektet ska minska energianvändningen bland deltagarorganisationerna med 20%.
  • Energiinventeringar och energieffektivisering.
  • En tävling för föreningar om energibesparing ska genomföras. Detta blir troligtvis en central del av allt som genomförs.
  • Vi som deltar i projektet ska spela in filmer där föreningar och aktiva kan bidra.
  • Kulturevenemang för att nå ut med information.
  • Samarbete med energirådgivare ska etableras
  • Studiecirklar och kurser för tränare, föräldrar, aktiva och nyckelpersoner.
  • Och mycket mer…

Kontakta Eric Söderberg på Förbundet Agenda 21 för mer information, eric.soderberg@fa21.se, alternativt 070-457 68 22. Boka gärna in ett möte.

Förbundet Agenda 21 i Västmanland är projektägare. Västmanlands Idrottsförbund samarbetspartner. Naturvårdsverket finansiär genom programmet Klimatklivet. Övriga finansiärer är deltagande organisationer som bidrar med tid.

1_Logo_full colour_CMYK.jpg

Framtidens Solel i Östra Mellansverige

Nu har projektet Framtidens Solel i Östra Mellansverige startat. Förbundet Agenda 21 i Västmanland hjälper Länsstyrelsen i Västmanland i uppstartsfasen.

Projektet främjar investeringar, innovationet och utveckling av solel bland små och medelstora företag.

Klimatklivet

Förbundet Agenda 21 i Västmanland (FA21) har sökt projektpengar från Klimatklivet till Vett & Watt för idrottsrörelsen. Projektmedel har nu gått till biogasmackar, laddstolpar och andra tekniska åtgärder. FA21 fortsätter kämpa för att få till ett projekt. Handlar om att minska energianvändningen i lokaler, transporter till och från träning och sprida information.

Solel och Alfagrannar i Heby

Heby kommun har satsat på ett projekt med mun till mun-metoden för mer solenergi på tak. Om en granne skaffar solceller är det större chans att andra grannar också hänger på. Heby kommun har tillsammans med energibolaget genomfört studiecirklar i ämnet. Läser på på Energimyndigheten.se

Vill du veta mer om Heby 2030 eller projekt Alfagrannar i Heby kommun?
Kontakta Camilla Winqvist 0224-361 20
camilla.winqvist(at)heby.se

Nästa nivå efter Vett & Watt

För dig som vill ta det här med energibesparing och förnybar energi till nästa nivå finns en hel del att göra. Ny Teknik skriver om Anders Källström som minskat sitt hus energianvändning med 25 000 kilowattimmar per år. Några av åtgärderna är extra isolering, smarta persienner, lösning för värmepump, solfångare, solceller m.m.

Läser mer om Andes hus på Ny Tekniks webbsida här.

Låg energianvändning i småhus 2014

Energimyndigheten skriver att över hälften av Sveriges småhus värms med hjälp av värmepumpar och allt färre hus värms med olja. Sammantaget var energibehovet för uppvärmning av småhus lågt under 2014, visar ny statistik från Energimyndigheten.

Läs mer på Energimyndigheten.se

Biogas i fordon fortsätter att öka

Energimyndigheten meddelar att användningen av biogas fortsätter att öka. Likaså ökar produktionen av biogas.

Energimyndigheten skriver att: ”Produktionen av biogas var 1 784 GWh år 2014 jämfört med år 2013 då Sverige producerade totalt 1 686 GWh biogas. Mer än hälften av biogasen gick till fordonsgas, 1 TWh (57 procent).”

Läser mer på Energimyndigheten.se

Globala mål för hållbar utveckling

FN genomför en konferens om globala mål för hållbar utveckling. Ett mål handlar om hållbar energi och ett annat om klimatförändringar. Det är möjligt att följa konferensen på FN:s webbTV.

 

 

Gamla Gardet

Gamla gardet  i Västerås lyssnade på en Vett & Watt-föreläsning den  18 september. Det blev många intressanta diskussioner om energifrågor. 

Deltagarna fick ut utbildningsmaterial och ska nu komma igång med en studiecirkel med ABF.

  

Vett & Watt i Eskilstuna

Södermanlands energiförening lyssnade på en Vett & Watt-föreläsning den 15 september. Föreningens styrelse ska nu få igång studiebesök till energianläggningar, men även locka fler till föreningen. Här kan Vett & Watt bli ett bra verktyg.