Vad genomfördes under projektet Svett & Watt?

Projektet Vett & Watt för idrottsrörelsen som kom att kallas för Svett & Watt avslutades för ett par år sedan. Projektet var ett stort informationsprojekt som genomfördes tillsammans med dåvarande Västmanlands Idrottsförbund. Här visas vad som faktiskt genomfördes under projektet. Det är möjligt för andra att använda materialet till den egna idrottsföreningen eller kampanjer.

Projektet riktade sig till tre målgrupper.

1. Personer som arbetade eller var engagerade i idrottsfastigheter. Här anlitade projektet en energikonsult som genomförde energikartläggningar hos föreningar som äger sina egna fastigheter med mark och lokaler. Projektet kom snabbt in på golfsporten vars golfklubbar har relativt jämn energiförbrukning året runt. Ett par golfklubbar anlade solelanläggningar på takytor. Energikonsulten genomförde kartläggningar hos ridklubbar, slalomklubb, längdåkningsförening m.fl.

Projektet producerade en uppsättning skyltar som delades ut till idrottsföreningar. En illustratör anlitades för arbetet och skyltarna utarbetades av projektledaren och projektkommunikatören. Skyltarna trycktes på foamplast för att tåla tuffa miljöer. Det är möjligt att skriva ut eller trycka skyltarna för egna verksamheter.

 

Fler skyltar finns på https://vettochwatt.se/2017/10/03/skyltar-med-uppmaningar/

2. Den andra målgruppen av föräldrar och andra vuxna. Det finns många vuxna som är engagerade inom idrottsrörelsen. Däribland föreningsstyrelser, personal och föräldrar till idrottsutövande barn samt ungdomar. För att informera föräldrar anlitades en grupp studenter från Mälardalens Högskola. Ungdomarna delade ut en folder samt ställde frågor om beteenden kring energi och miljö. Sedan timanställdes en ungdom som var riktigt duktig på att prata och komma i kontakt med folk.

Den broschyr som användes innehåller ren energi- och klimatkunskap, men även uppmaningar till ändrat beteende för att minska energianvändning. Det handlade om att få föräldrar att samåka med sina barn till träning och tävling, ta bussen eller cykla istället för att åka bil, hyra och byta prylar istället för att köpa, äta rätt och följa säsong och hur man sorterar avfall. Broschyren uppmanade också ungdomar att tävla på Instagram. Här visas den folder som delades ut:

Klicka för att komma åt svettochwatt_infobroschyr2017_vafabnytt_korr2.pdf

Under projektet deltog projektledaren och verksamhetsledaren på idrottsförbundet i en mängd möten. Här uppmanades föreningar att komma igång med sitt arbete med energifrågor.

Idrottsförbundet lät utbilda sina idrottskonsulenter i energikunskap. Dessa fick i sin tur sprida information till föreningar som delade ut informationsmaterial till föräldrar. I praktiken användes bl.a. särskilda pappersmuggar med tryckt information. Det blev en snackis kring kaffet då barnen tränade. Projektet undersökte också vilket material som var mest lämpligt ur miljö- och klimatperspektiv för muggarna. Papper var bättre än så kallat komposterbar plast. Här är exempel på hur en mugg såg ut:

sowmuggtryck

Projektet informerade också allmänheten genom tidningen Gröna Draken som delades ut fyra nummer per år till alla hushåll i Västmanlands län och Heby kommun.

Västmanlands Läns trafik sponsrade projektet genom att Svett & Watt annonserades på ett flertal bussbaksidor. I bussarna visades filmer om Svett & Watt. Här är annonser som visades på bussarna:

63

En stor del av inläggen på sociala medier riktade sig till idrottsföräldrar. En kampanj genomfördes med uppmaningar att minska energianvändning. Några exempel på uppmaningar:

instafakta_prylar26instafakta_transporter24

instafakta_transporter21instafakta_transporter20

3. Barn och ungdomar fick följande information:

Projektet producerade en barnboken ”Energitjuven flyttar ut” som handlar om energi- och klimatfrågor. Boken visas här i pdf-format:

Ladda ner boken:

Klicka för att komma åt energitjuven_svettowatt_uppslagscreen.pdf

Idrottsförbundet genomförde träningsläger med lärande affischer. Projektet tillförde affischer som handlade om energi-, miljö- och klimatfrågor. Affischera återanvänds även till kommande år. Här visas en affisch:

Bilaga_3Lärandeaffischer

Idrottsföreningar fick också ta del av Gycklargruppen Trix föreställning om energi- och klimatfrågor. Under projektet genomfördes ca 40 föreställningar ute hos föreningarna. Föreställningarna innehöll också kunskap som föräldrar och andra vuxna kunde ta till sig. Vi filmade inte någon föreställning, men den som önskar kan se filmer med Gycklargruppen Trix från tidigare projekt. Nedan visas en film om hur ett vattenverk fungerar:

Och här är en film om belysning:

Under projektet genomfördes en tävling på Instagram där föreningar fick tävla i att minska utsläpp och energianvändning. Kungsörs Ridklubb vann tävlingen och Ekeby Bk kom tvåa.

Under projektet producerades också ett antal filmer:

 

Projektet producerade fler filmer, affischer och massor av annat material.

 

 

Avslutning av Svett & Watt

Projektet Svett & Watt avslutas under sommaren 2018. Projektet har löpt på väl och fått igång engagemang kring energi- och klimatfrågor i Västmanlands län. Västmanlands Idrottsförbund och Förbundet Agenda 21 som arbetar med Svett & Watt kommer att fortsätta följa upp resultat t.o.m. 2020. Nu jobbar vi också för att få igång fler mindre projekt, t.ex. anlägga solelanläggningar, byta till LED-belysning, cykelkampanjer m.m.

IMG_7849

Bilden visar Arboga Golfklubbs nya solelanläggning.

Det här är kvar att göra innan projekt avslutas:

Det finns möjlighet att få en energikartläggning genomförd. Men det finns endast två kartläggningar tillgodo, kontakta svettochwatt@fa21.se vid intresse.

Vi ska trycka upp en omgång skyltar med uppmaningar som delas ut till föreningar och idrottsanläggningar.

IMG_7824

Bilden visar en av skyltarna med uppmaning.

Barnböcker ska tryckas upp och delas ut.

Vi kommer spela in korta filmer med uppmaningar som fortsätter att spridas på sociala medier under flera års tid.

Avslutningsvis kommer idrottskonsulenter dela ut muggar med energiinformation.

 

sowmuggtryck.jpeg

Bilden visar muggarnas tryck.

 

 

De vann Instagramtävlingen med #svettochwatt

Sedan början av 2017 har projektet Svett & Watt genomfört en tävling på Instagram, med syftet att föreningar i länet ska lyfta goda exempel och inspirera varandra gällande klimatsmarta åtgärder.
Nu är vinnaren utsedd, eller vinnarna, för det blev faktiskt två.

Svett & Watt är ett projekt som vänder sig till idrottsrörelsen med syftet att öka kunskapen om förnybar energi, minska energianvändningen samt utsläpp av växthusgaser. Det handlar om idrottsfastigheter, arbetsmaskiner men även transporter till och från träning/tävling och beteendeförändringar.


Bilden visar från vänster Stina Holgersson, Sofia Levin och Eric Söderberg.

Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Västmanlands Idrottsförbund samarbetar i projektet, som finansieras av Naturvårdsverkets program Klimatklivet. För tävlingen på Instagram genomförs även ett samarbete med Stiftelsen Klackbergsgården.

Sedan början av 2017 har projekt Svett & Watt genomfört en tävling på Instagram, med syftet att föreningar i länet ska lyfta goda exempel och inspirera varandra gällande klimatsmarta åtgärder. Tävlingen avslutades den 30 november och nu är det dags att presentera vinnarna.

Första pris går till Kungsörs Ridklubb, som vinner ett träningsläger i Västmanland med inslag av miljötema värt 40 000 kronor. Motiveringen lyder:

”Med allt från miljövänliga mars till jakten på grön oktober har Kungsörs Ridklubb gjort #svettochwatt till en naturlig del av föreningen och medlemmarnas vardag. På Instagram har de visat allt från hur de pantar burkar, väljer att ta cykeln istället för bilen till stallet och serverar vegetarisk mat i cafeterian. Föreningen har dessutom skapat ett eget klädbibliotek samt gjort en energiinventering av anläggningen.

Kungsörs Ridklubb har visat ett fantastiskt klimat- och miljöansvar, både i smått och stort, vilket genomsyrar hela föreningen.”

Stina Holgersson, Kungsörs Ridklubb:
Vi är överväldigade! Det här priset visat att hjälps man åt går det att klara vad som helst. Det går att göra skillnad med små resurser.”

På andra plats hittar vi Ekeby BK från Hallstahammar, med följande motivering:

”Ekeby BK har skippat skjutsen och istället köpt in begagnade cyklar till de nyanlända ungdomar som börjat träna med föreningen. Cyklarna har spelarna fixat i ordning på egen hand i en tillfällig cykelverkstad på Ekliden, där spelarna både får prata svenska och känna sig behövda. Över 32 cyklar har renoverats och två av dem har skänkts till en Hallstahammarbo som blev bestulen på sina. En insats för både klimatet, närmiljön och samhället.

Ekeby BK har arbetat flitigt med det material som tagit fram i projektet #svettochwatt och bland annat lärt mer om sopsortering. En energikartläggning har gjorts av anläggningen.”

Niko Ljevar, Ekeby BK:

”Vi är glada för priset. Det är först i efterhand som vi förstått att vi påverkar miljön positivt. Först handlade det bara om att grabbarna kan ta sig till och från träningen. Sedan var det flera andra som tyckte det var kul. Det är fler som förstod att det också är viktigt för miljön. Poängen är att man kan göra saker för miljön omedvetet. Vi är stolta för det vi gjort”.

Även Ekeby BK vinner ett träningsläger i Västmanland med inslag av miljötema, men för summan 30 000 kronor.

hela-ganget-emd-sina-cyklar-webben
Ekeby BK under ett besök av Svett & Watt.

Vinnarna kommer att uppmärksammas på Kungsörs Ridklubb den 17 december. Då blir det gemensam prisutdelning.

Totalt har ett tjugotal föreningar från hela Västmanland deltagit i tävlingen. Från och med den 1 december 2017 pågår en ny tävlingsomgång som avslutas den 31 mars 2018.

Här kan du läsa om miljövänliga mars hos Kungsörs Ridklubb.

Här kan du läsa mer om Ekeby BK

För mer information kontakta:
Eric Söderberg, projektledare Svett & Watt, tfn: 070-457 68 22

Anette Fransson, kommunikatör Västmanlands Idrottsförbund 010-476 48 06

Titta på föreningarnas inlägg på #svettochwatt på Instagram.com/svettochwatt samt Facebook.se/svettochwatt.

Salaortens Ryttarförening

Svett & Watt besökte Salaortens Ryttarförening, SORF. Det blev fika, en genomgång av Svett & Watt-materialet, en energirunda i lokalerna och några presenter till föreningen. SORF ska nu fortsätta jaga energitjuvar tillsammans med Svett & Watts Energi-Mario.
Läs mer här: SORF Reportage

Samåk, cykla eller åk buss till träningen

Skyltar med uppmaningar

Svett & Watt-projektet har tagit fram skyltar som kan sättas upp i idrottslokaler i hela Västmanland. Projektet arbetar nu med att sprida information om att skyltarna finns till kommunernas fritidsförvaltningar och föreningar som äger sina egna fastigheter.

Projektet bekostar en första omgång skyltar i robust material. Mejla svettochwatt(at)fa21.se antal skyltar av önskad sort innan 1 november 2017.

Det är även okej att skriva ut skyltarna som A4 eller A3 och på egen hand sätta upp dessa i idrottslokaler. Mejla Svett & Watt för att erhålla bästa möjliga upplösning; svettochwatt(at)fa21.se eller ring projektledaren Eric Söderberg på mobil 070-457 68 22.

Önskar ni lägga till er logotyp kan detta göras till en mindre kostnad av projektets illustratör, kontakta i detta fall C-illustration per e-post charlotta(at)c-illustration.se eller mobil 070-374 37 10.

Här visas de skyltar som tagits fram i projektet Svett & Watt:

Vinn 40 000 kr till ett träningsläger

Var med och tävla med Svett & Watt, #svettochwatt. Fota eller filma och berätta kort varför ni ska vinna ett träningsläger till laget eller föreningen. Lägg upp på Instagram med #svettochwatt. Har ni inte Instagram kan ni mejla svettochwatt@fa21.se.

Ett tips är att genomföra en kampanj där ni engagerar barnen och föräldrarna att bli energi- och klimatsmarta. Titta gärna på hur Kungsörs ridklubb gjorde med miljövänliga mars nedan. Boka även in en tid med Svett & Watts projektledare för en energiinventering av träningslokalen.

Tävla i Svett & Watt på Instagram

Energikartläggning på Kolsva if

Mario Löfstrand berättar om resultatet av Kolsva If:s energikartläggning. Filmen visar på den ekonomiskt möjliga besparingen.

Svett & Watt på Kungsörs Ridklubb

Svett & Watt besöker Kungsörs Ridklubb under Miljövänliga Mars. Kungsörs Ridklubb vann ett delpris i Svett & Watts instagramtävling om energibesparing.

Vad är Svett & Watt?

Meningen med Svett & Watt, eller Vett & Watt Idrott, som projektet formellt heter, är att öka kunskapen om förnybar energi, minska energianvändningen samt utsläpp av växthusgaser. Det handlar om idrottsfastigheter, arbetsmaskiner men även transporter till och från träning/tävling och beteendeförändringar.

I projektet ingår att ta fram utbildningsmaterial, genomföra utbildningar för vuxna inom idrottsrörelsen samt för barn och ungdomar på t.ex. idrottsskolor. Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län och Västmanlands Idrottsförbund samarbetar i projektet Vett & Watt Idrott som finansieras av Naturvårdsverkets program Klimatklivet.

Läser mer i denna informationsfolder: SvettochWatt-broschyr

logga_svettochwatt

   logga_fa21   1_Logo_full colour_CMYK

Häng med på Svett & Watt!

Minskad energianvändning ger mer pengar till idrotten. Genom att förändra beteenden, åtgärda lokaler och annan energibesparing kan vi minska energikostnaderna med tjugo procent.

handihand

Kom igång med Svett & Watt. Gör så här:

 • Lyft frågor om energibesparingar och miljöarbete i styrelsen och ta beslut hur ni vill arbeta i er förening.
 • Läs vidare på flikarna under Svett & Watt på denna webbsida för flera råd.
 • Kika in på YouTube och sök på Vett & Watt.  På Vett & Watt-kanalen läggs korta energi och klimatfilmer upp.
 • Gilla facebook.se/svettochwatt
 • Lägg upp egna tips med foto och filmer på instagram.com/svettochwatt. Vinn ett tävlingsläger till ditt lag. Mer info finns under fliken Tävla på Instagram.

 

Tävla på Instagram

Vilken förening är bäst på energibesparing? Bästa förening vinner ett träningsläger!

instragramtavling.jpeg

Dela med dig av bilder, goda exempel och korta filmer, 1-3 minuter, om föreningens energisparåtgärder på Instagram #svettochwatt.

Det är viktigt att sidan är öppen för att kunna se dina bilder och filmer. Mejla till vettochwatt@fa21.se om ni har en sluten Instagramsida så lägger vi ut dem på vår Instagram. Det går också bra att bara mejla filmer eller länkar till filmer.

Vad är energi?

 


Vad är egentligen energi? Svaret är att det finns energi i allt möjligt, till exempel i mat, bränsle, ved och sopor.

1_energi

Det finns också energi i forsande
vatten och vind. Det går inte att se eller ta på energi. Det går inte heller att tillverka eller förstöra energi. Det går bara att göra om den från en form till en annan. Energin i vinden kan göras om till el. Och energin i elen kan göras om till ljus i lampan. Även om du inte kan se själva energin, kan du alltså se vad energin gör.

I idrotten finns massor av rörelseenergi. Att hoppa höjd kräver energi, precis som att sparka boll. Det går också åt energi för att transportera barnen till träning, värma lokaler, lysa upp elljusspåren, frysa is i hockey- och bandyhallar och värma vattnet i badhusen. All denna energi kostar pengar och påverkar miljön.

Du får ut energin genom att multiplicera effekten gånger tiden. Ta kraften 300 watt i varje trampsteg när du trampar en cykel. För att få fram energin tar du 300 watt gånger tiden, exempelvis 1 timme. Det ger 300 wattimmar eller 0,3 kilowattimmar (kWh) när vi trampat i en timme.

 

 

Idrottsmiljöer

Det går att göra mycket för att spara på energi i våra idrottsmiljöer med uppvärmning och elanvändning. Men utmaningar med idrottsanläggningar är större än så. Har föreningen arbetsmaskiner som gräsklippare eller isbanemaskiner? Vilka möjligheter har ni att producera er egen värme och el? Hur ser el- och värmeavtalet ut med fastighetsägaren? Det här är frågor föreningens styrelse kan diskutera. Gör så här för att komma igång:

 • Utse en person som är energiansvarig. Det behöver inte vara en specialist, utan bara en person som ansvarar för att hämta in och presentera information för styrelsen.
 • Genomför en energikartläggning, här finns hjälp att få genom Vett & Watt Idrotts samarbetspartners. Ni kan börja med en egen energiinventering.
 • Kolla upp vilka avtal föreningen har för värme och el. Ta fram energistatistik vilket elbolaget tillhandahåller. Det brukar gå att logga in med uppgifter från fakturan.
 • Sätt upp rimliga mål för el- och värmebesparing, t.ex. 25 % från ett år och när målen ska vara uppfyllda.
 • Utbilda en eller flera i Vett & Watt, beställ utbildning genom att e-posta till vettochwatt@fa21.se.
 • Diskutera energibesparing på ett medlemsmöte. Bjud gärna in en föredragshållare från Vett & Watt.
 • Ta fram en energiplan, t.ex. om föreningen ska byta värmeväxlare, ersätta natrium- belysning med LED. Ta kontakt med Västmanlands Idrottsförbund om möjligheter att söka medel från Idrottslyftets anläggningsstöd.
 • Analysera och utvärdera energisituationen inför styrelsemöten. 
 • Informera medlemmarna hur de ska göra, t.ex. släcka lysen, stänga portar eller andra energieffektiva åtgärder.

   

Värm upp på vägen – och andra transporter

Tänk vad mycket vi kan spara på att värma upp på vägen till träningen.

49_cykla

Vi får effektivare lokalanvändning eftersom fler får tid att träna. Vi spar pengar på bränsle. Visste du att de korta körsträckorna med en bränsledriven bil är de allra giftigaste eftersom motorn inte är uppvärmd?

Barn som cyklar och går i sin vardag får bättre motorik och rörelsemönster. Det ger bättre koncentrationsförmåga och andra livskvaliteter. Dessutom skapar vi säkrare och tryggare miljöer vid våra anläggningar genom att cykla, åka kollektivt eller samåka till träningen.

Fakta_transporter.jpeg

 

 

 

Hyra, byta och köpa prylar

Inköp av prylar och kläder kan bli en dyr affär för familjens ekonomi. Måste barnen ha den senaste utrustningen, eller funkar det att återanvända andras prylar? Det är viktigt för framtidens idrott att fler får testa på olika sporter. Samtidigt är det grupper i samhället som inte har råd att låta barnen prova på idrotter som kräver dyr utrustning.

Konsumtion är också en av de faktorer som påverkar klimatet mest. De mesta sportartiklarna produceras i Sydostasien där miljö- och säkerhetskraven är lägre än i Sverige. Sedan fraktas varorna långväga vilket ger utsläpp.

fakta_pylar

 

Mat och hälsa

Mat både ger och tar energi. Alla människor behöver mat för att få energi. Men det går också åt energi för att göra maten. Det här kan vi göra för att äta energi- och klimatsmart:

 • Köp ekologiskt märkta bananer och frukt till nästa tävling.
 • Lär er göra egna energikakor, smoothies eller andra nyttiga mellanmål.
 • Ät mycket vegetariskt. Det är energieffektivt och nyttigt. Ärtor och bönor är näringsrika, frukt och bär är både nyttigt och gott och rotfrukter gör dig mätt.
 • Välj frukt och grönsaker efter årstid, t.ex. svenska äpplen under hösten, apelsiner till jul, rotfrukter på vintern och tomater under sommaren.
 • Välj fisk som har en miljömärkning, t.ex. MSC eller KRAV.
 • Om du äter kött kan du välja naturbeteskött eller kött från vilda djur. Då har djuren ätit det som växer i hagar, på ängar och i skogar.
 • Välj gärna närproducerat. Svensk köttproduktion uppfyller svenska regler som har högt ställda krav på djurens hälsa, transporter, o.s.v.
 • Tänk själv! Är det bättre med holländska tomater som producerats av fossil energi eller solmogna spanska tomater? Våga fråga i butiken.

   

  Fakta_Bärsmoothie.jpeg

Fortsätt läsa ”Mat och hälsa”

Sortera Mera – Kretslopp

Allt går runt i olika kretslopp. Vattnet avdunstar från haven, bildar moln och regnar ner på mark. På vägen tar vattnet med sig gift , skräp och smuts tillbaka till sjöar och hav. Tidigare la vi människor allt i en hög. När högen var full kanske vi byggde en skidbacke av den eller bara täckte med jord. Idag tar vi istället vara på avfall för att producera nya produkter eller energi. Endast en liten del läggs på hög, eller deponi som det heter.

Sverige är ett av världens bästa länder på återvinning. Samtidigt glömmer många bort att sortera avfall vid tävling och träning.

Tipsruta_avfall.jpg

sortera.jpg