Salaortens Ryttarförening

Svett & Watt besökte Salaortens Ryttarförening, SORF. Det blev fika, en genomgång av Svett & Watt-materialet, en energirunda i lokalerna och några presenter till föreningen. SORF ska nu fortsätta jaga energitjuvar tillsammans med Svett & Watts Energi-Mario.
Läs mer här: SORF Reportage

Skyltar med uppmaningar

Svett & Watt-projektet har tagit fram skyltar som kan sättas upp i idrottslokaler i hela Västmanland. Projektet arbetar nu med att sprida information om att skyltarna finns till kommunernas fritidsförvaltningar och föreningar som äger sina egna fastigheter.

Projektet bekostar en första omgång skyltar i robust material. Mejla svettochwatt(at)fa21.se antal skyltar av önskad sort innan 1 november 2017.

Det är även okej att skriva ut skyltarna som A4 eller A3 och på egen hand sätta upp dessa i idrottslokaler. Mejla Svett & Watt för att erhålla bästa möjliga upplösning; svettochwatt(at)fa21.se eller ring projektledaren Eric Söderberg på mobil 070-457 68 22.

Önskar ni lägga till er logotyp kan detta göras till en mindre kostnad av projektets illustratör, kontakta i detta fall C-illustration per e-post charlotta(at)c-illustration.se eller mobil 070-374 37 10.

Här visas de skyltar som tagits fram i projektet Svett & Watt:

Energikartläggning på Kolsva if

Mario Löfstrand berättar om resultatet av Kolsva If:s energikartläggning. Filmen visar på den ekonomiskt möjliga besparingen.

Idrottsmiljöer

Det går att göra mycket för att spara på energi i våra idrottsmiljöer med uppvärmning och elanvändning. Men utmaningar med idrottsanläggningar är större än så. Har föreningen arbetsmaskiner som gräsklippare eller isbanemaskiner? Vilka möjligheter har ni att producera er egen värme och el? Hur ser el- och värmeavtalet ut med fastighetsägaren? Det här är frågor föreningens styrelse kan diskutera. Gör så här för att komma igång:

  • Utse en person som är energiansvarig. Det behöver inte vara en specialist, utan bara en person som ansvarar för att hämta in och presentera information för styrelsen.
  • Genomför en energikartläggning, här finns hjälp att få genom Vett & Watt Idrotts samarbetspartners. Ni kan börja med en egen energiinventering.
  • Kolla upp vilka avtal föreningen har för värme och el. Ta fram energistatistik vilket elbolaget tillhandahåller. Det brukar gå att logga in med uppgifter från fakturan.
  • Sätt upp rimliga mål för el- och värmebesparing, t.ex. 25 % från ett år och när målen ska vara uppfyllda.
  • Utbilda en eller flera i Vett & Watt, beställ utbildning genom att e-posta till vettochwatt@fa21.se.
  • Diskutera energibesparing på ett medlemsmöte. Bjud gärna in en föredragshållare från Vett & Watt.
  • Ta fram en energiplan, t.ex. om föreningen ska byta värmeväxlare, ersätta natrium- belysning med LED. Ta kontakt med Västmanlands Idrottsförbund om möjligheter att söka medel från Idrottslyftets anläggningsstöd.
  • Analysera och utvärdera energisituationen inför styrelsemöten. 
  • Informera medlemmarna hur de ska göra, t.ex. släcka lysen, stänga portar eller andra energieffektiva åtgärder.