Sortera Mera – Kretslopp

Allt går runt i olika kretslopp. Vattnet avdunstar från haven, bildar moln och regnar ner på mark. På vägen tar vattnet med sig gift , skräp och smuts tillbaka till sjöar och hav. Tidigare la vi människor allt i en hög. När högen var full kanske vi byggde en skidbacke av den eller bara täckte med jord. Idag tar vi istället vara på avfall för att producera nya produkter eller energi. Endast en liten del läggs på hög, eller deponi som det heter.

Sverige är ett av världens bästa länder på återvinning. Samtidigt glömmer många bort att sortera avfall vid tävling och träning.

Tipsruta_avfall.jpg

sortera.jpg