Vad är energi?

 


Vad är egentligen energi? Svaret är att det finns energi i allt möjligt, till exempel i mat, bränsle, ved och sopor.

1_energi

Det finns också energi i forsande
vatten och vind. Det går inte att se eller ta på energi. Det går inte heller att tillverka eller förstöra energi. Det går bara att göra om den från en form till en annan. Energin i vinden kan göras om till el. Och energin i elen kan göras om till ljus i lampan. Även om du inte kan se själva energin, kan du alltså se vad energin gör.

I idrotten finns massor av rörelseenergi. Att hoppa höjd kräver energi, precis som att sparka boll. Det går också åt energi för att transportera barnen till träning, värma lokaler, lysa upp elljusspåren, frysa is i hockey- och bandyhallar och värma vattnet i badhusen. All denna energi kostar pengar och påverkar miljön.

Du får ut energin genom att multiplicera effekten gånger tiden. Ta kraften 300 watt i varje trampsteg när du trampar en cykel. För att få fram energin tar du 300 watt gånger tiden, exempelvis 1 timme. Det ger 300 wattimmar eller 0,3 kilowattimmar (kWh) när vi trampat i en timme.